CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN KẾ TOÁN CÔNG NỢ

- Thu nợ khách hàng .

- Giao dịch các vấn đề công nợ khách hàng.

- Lập báo cào tổng kết liên quan đến bán hàng.

- Lập báo cáo TGNH hàng ngày.

- Lập tổng kết doanh thu các chi nhánh hàng tháng (nếu cáo).

- Đối chiếu công nợ khách hàng định kỳ hàng tháng.

- Các công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng.