Đại hội Đảng lần thứ XIII - Hướng tới thời đại 4.0

Trần Hoàng Huy    21/12/2020 09:52:59

Dự thảo văn kiện của đại hội Đảng lần thứ XIII đã nhấn mạnh về tầm quan trọng của khoa học công nghệ trong thời đại 4.0: Khoa học công nghệ trong thời đại ngày hôm nay, như là đường ray, là động lực cho con tàu phát triển của đất nước tiến lên phía trước.

Ở tầm quốc gia, chính phủ đã xác định quan điểm nhất quán và đưa ra một giải pháp chính sách đồng bộ và mang tính đột phá: "Khoa học, công nghệ và đổi mới, sáng tạo phải là nền tảng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững đất nước, là lực lượng sản xuất trực tiếp, là động lực chính của mô hình phát triển kinh tế - xã hội..."

Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á - 1 công ty chuyên về lĩnh vực sinh học phân tử - rất vinh hạnh khi được là 1 trong những doanh nghiệp đồng hành cùng sự nghiệp phát triển công nghệ của đất nước. Việt Á Corp luôn không ngừng hoàn thiện bản thân, nghiên cứu sáng tạo những công nghệ mới để phục vụ nhu cầu của mọi người, nhu cầu của đất nước.