HỘI NGHỊ KHOA HỌC

ĐẠI HỘI HÓA SINH

SỰ KIỆN RA MẮT "TRUNG TÂM SINH HỌC PHÂN TỬ" THUỘC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY PHNOM PENH, CAMPUCHIA

SỰ KIỆN RA MẮT "TRUNG TÂM SINH HỌC PHÂN TỬ" THUỘC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY PHNOM PENH, CAMPUCHIA

Công ty CP Công Nghệ Việt Á là một trong những đơn vị đồng hành trong công tác thành lập phòng thí nghiệm cùng với thiết bị hiện đại, Máy móc sinh học phân tử

Xem thêm
ĐẠI HỘI HÓA SINH Y HỌC TP.HCM VÀ SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

ĐẠI HỘI HÓA SINH Y HỌC TP.HCM VÀ SINH HOẠT KHOA HỌC KỸ THUẬT THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á vinh hạnh là đơn vị tài trợ và đồng hành cùng Hội Hóa Sinh Y Học Tp.HCM

Xem thêm
HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ: "TIẾP CẬN KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ"

HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHUYÊN ĐỀ: "TIẾP CẬN KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM MỚI TRONG CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ"

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Việt Á là đơn vị đồng hành cùng Hội nghị Khoa học và cũng là đơn vị y tế tiếp cận, cập nhật những kiến thức mới về công nghệ, kỹ thuật và quy trình thực hành xét nghiệm tiên tiến trên thế giới.

Xem thêm
Copyright © 2019 Viet A Corp. All rights reserved.