HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI “KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ DỰ PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT UNG THƯ CỔ TỬ CUNG GIAI ĐOẠN 2016 – 2025”

Trần Thị Sang    07/01/2019 11:31:42

Hội nghị diễn ra vào sáng ngày 28/09/2018 tại Sở Y Tế Đồng Nai. Việt Á đồng hành cùng TTCSSKSS Đồng Nai tham gia hội nghị, đồng thời các đại biểu có thể gặp gỡ trao đổi các kiến thức chuyên môn về lĩnh vực Công nghệ sinh học, báo cáo và thảo luận các kết quả nghiên cứu khoa học, định hướng nghiên cứu và triển khai công nghệ trong các lĩnh vực chuyên môn