Khóa đào tạo liên tục “Chẩn đoán COVID-19 bằng kỹ thuật Real-time RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2”

Nguyễn Huyền Thu    31/03/2020 15:35:20

Ngày 26.3, Trường Đại học Y Dược Huế phối hợp với Công ty Công nghệ Việt Á tổ chức khóa đào tạo liên tục “Chẩn đoán COVID-19 bằng kỹ thuật Real-Time RT-PCR phát hiện SARS-COV-2” cho các cán bộ và nhân viên đang công tác tại các Khoa/Đơn vị xét nghiệm thuộc các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Real-time RT-PCR được xem là công cụ hữu hiệu nhất trong chẩn đoán nhanh và chính xác được áp dụng trong chẩn đoán virus nCoV hiện nay.
Khóa đào tạo đã giới thiệu về đặc điểm và khả năng gây bệnh Covid-19 của virus SARS-CoV-2 và cập nhật các kỹ thuật chẩn đoán bệnh COVID-19; Xử lý chất thải y tế an toàn phòng dịch Covid-19; Giới thiệu và thực hành quy trình phát hiện chủng 2019-nCoV bằng kỹ thuật sinh học phân tử (Real-time RT-PCR one-step định tính).

TS. Phan Quốc Việt, Đại diện Công ty CP Công nghệ Việt Á giới thiệu quy trình phát hiện chủng 2019-nCoV bằng kỹ thuật sinh học phân tử

Theo huemed-univ.edu.vn