SỰ KIỆN RA MẮT "TRUNG TÂM SINH HỌC PHÂN TỬ" THUỘC BỆNH VIỆN CHỢ RẪY PHNOM PENH, CAMPUCHIA

Thời gian: 15/2/2019 
Công ty CP Công Nghệ Việt Á là một trong những đơn vị đồng hành trong công tác thành lập phòng thí nghiệm cùng với thiết bị hiện đại, Máy móc sinh học phân tử, đặc biệt là hệ thống Real-Time PCR.

Copyright © 2019 Viet A Corp. All rights reserved.